Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Ο μεγάλος πόλεμος

Ποιός είναι ο δρόμος σου χωρίς τον δρόμο μου;
Ποιός είναι ο δρόμος μου χωρίς τον δρόμο σου;

Εσύ το λουλούδι
κι εγώ το χώμα

Μα εσύ σηκώθηκες
κι έβγαλες στις ρίζες κόκαλα
και κρέμασες λάβαρα στα πέταλά σου