Τρίτη, 1 Απριλίου 2008

ηλιος πρωινός


Το παραθύρι του άνοιξε
ο ήλιος να τον λούσει
και αν είδε όνειρα άσχημα
σκιες στο πρόσωπο ν' αφήσει.

Έτσι μονάχα θα' βλεπε
με βλέφαρα κλεισμένα
πως είναι πάντα δυνατόν
να σκιάζεσαι απο σένα